Ordensregler

På et sted hvor mange mennesker færdes, er visse ordensregler nødvendige. Derfor henstiller vi at følgende overholdes:

Hjørring Rideklub er åben alle mandage til torsdage fra 7.00 til 21.00, fredag fra 7.00 til 20.00, weekends og helligdage fra 8.00 til 21.00 fra 1.5.-30.9. Fra 1.10.-30.4 er åbningstiderne i helligdage og weekender 7.00-19.00.

Tobaksrygning og brug af ild er ikke tilladt på de indendørs arealer i HJR

Opsadling kan foregå på staldgang og forhal i de dertil beregnede opbindingstove. Hesten må ikke være uden opsyn. Evt. pærer fra hesten skal straks fjernes.

Husk at rydde op efter dig. Undgå henkastning af tøj, papir, og andet affald på HJR s område.

Longering må kun foregå i den lille ridehal og på den udendørs springopvarmningsbane.

Løse heste er ikke tilladt i den store hal.

Cykler og knallerter skal anbringes på den dertil indrettede plads. Alle bilister bedes vise hensyn og parkere, så det ikke er til gene.

Undgå støjende leg og tale. Tag hensyn til hinanden, til dyr og materiale. Tal pænt til hinanden.

Al ridning på HJR s arealer foregår med trense. Der må kun være én rytter på hesten.

Når man trækker en hest/pony foregår det altid med grime og trækketov eller trense.

Al færdsel til hest foregår med ridehjelm (sikkerhedsgodkendt).

Ryttere under 16 år, må kun springe, ud over undervisningen, ifølge med med 1 person over 18 år.

Brug af mobiltelefon og musikafspillere er forbudt når man færdes til hest.

Man bør undgå unødig ophold på ridebanerne.

Ansatte og bestyrelsesmedlemmers anvisninger skal altid følges.

Vi henviser i øvrigt til HJR's vedtægter punkt 6.

Ridning i skoven er kun tilladt på de afmærkede stier.

Tyveri anmeldes til politiet og medfører eksklusion af HJR.

Al undervisning, øvrig færden og ophold i HJR forgår på eget ansvar.