Formål med Støtteforeningen Stigbøjlen

Støtteforeningen Stigbøjlen er en støtteforening for Hjørring Rideklub. Foreningens formål er, at støtte/hjælpe Hjørring Rideklub økonomisk ved at afholde interne stævner for medlemmerne og andre fælles aktiviteter, til gavn for klubben og dens medlemmer.
De penge støtteforeningen tjener via medlemskontingenter og overskud fra stævner, går primært til vedligeholdelse i elevafdelingen, men også til gavn for klubben.

Går ens barn eller barnebarn til ridning i Hjørring Rideklub, så vær med til at støtte op omkring vores klub, og hjælp med at give muligheden for forbedringer.
At være medlem af Støtteforeningen Stigbøjlen koster minimum 100 kr årligt. Medlemskabet dækker hele husstanden.
Man bliver medlem ved at indsætte mininum 100 kr. på vores konto - reg. nr. 9070 kontonr. 16234-16859. Husk at skrive hele jeres navn.

Bliv medlem af Støtteforeningen Stigbøjlen

Som medlemmer optages alle med interesse i at støtte Hjørring Rideklub. Et medlemskab koster min. 100 kr. pr. år og betales én gang årligt. Medlemsskabet gælder for hele husstanden. Udmeldelse skal ske skriftligt. Ved udmeldelse får man ikke en del af sit årskontingent tilbage