< Tilbage

Dagsorden til medlemsmøde den 29.8.1826-08-2018 - 22:26

Dagsorden

MEDLEMSMØDE D. 29.8.18 kl 19.00
Vi håber at se rigtig mange medlemmer til mødet på onsdag.
Dagsorden:
1. Nyt fra bestyrelsen - farvel og goddag
2. Orientering om arbejdet med nye tiltag
3. Status på nye bunde
4. Drøftelse af indkomne forslag (4 ialt)
Vel mødt  😊

< Tilbage